Ruben

Petitie JeugdGGZ
19-12-2013

 

DE BRIEFING

"maak een animatie die kort en krachtig de nieuwe Jeugd Zorgwet en de bezwaren daartegen uitbeeldt"

 

De jeugd-ggz staat aan de vooravond van een ingrijpende beslissing over haar toekomst. 
De nieuwe jeugdwet legt de regie voor de jeugd-ggz bij de gemeente. De jeugd-ggz wordt niet meer betaald uit de zorgverzekeringswet en de AWBZ en maakt in die zin dus geen onderdeel meer uit van de gezondheidszorg. Het zou ondenkbaar zijn hetzelfde te doen met de kindergeneeskunde.

Tegen dit voornemen is op vele manieren en op vele plaatsen geprotesteerd, er is geschreven, vergaderd en uitgebreid gedebatteerd, maar naar het zich laat aanzien gaat het toch door.

Natuurlijk zullen we ook binnen een ander stelsel ons inzetten voor goede zorg voor jeugdigen. We willen echter wel onze ernstige zorg uitspreken. Wij denken dat de voorgenomen maatregelen op korte en zeker op lange termijn heel nadelig zullen zijn voor de kwaliteit van de diagnostiek en de behandeling van kinderen en jeugdigen met een psychische aandoening en ook voor de kosten van de zorg.

 

DE UITWERKING

 
 

Na, ik mag wel zeggen, "INTENSIEVE" communicatie met de stuurgroep, zijn we er uiteindelijk in geslaagd om de animatie "Ruben" te vervaardigen. Na publicatie ging "Ruben" al snel viral. meer dan 100.000 views op het oorspronkelijke youtube kanaal en goed voor zeker 40.000 extra handtekeningen voor de petitie.
Naast de animatie heeft Ruben ook een eigen twitter-account, en al gauw kwamen er vanuit diverse scholen en burgerinitiatieven leuke reacties, tekeningen en foto's. 

Helaas is de jeugdwet er toch gekomen, aan Ruben heeft het in ieder geval niet gelegen. Ondanks de tegenvaller is het als communicatie- en activeringsproject wonderwel geslaagd!
Een leuk en intensief project voor de "goede zaak", ik ben er trots op dat ik het heb mogen doen! 

 
 
 
 
 cbnd 
© 2011 - 2022
Alle cartoons en animaties van @KrewinkelKrijst vallen
onder een Creative Commons by-nc-nd 4.0 Licentie.
Permalink: https://krewinkelkrijst.nl/projecten/ruben.